Hotellen som ingår i gruppen Nordic Hotels & Resorts är anläggningar av första klass. Varje hotell ska ha ett starkt eget varumärke och identitet, och vi erbjuder allt från design, konst och kultur till berg, frisk luft, spabehandlingar eller citypuls.

Våra hotell är alla unika och strävar efter att överträffa så väl förväntningar som att skapa speciella upplevelser för våra gäster. Vi ställer höga krav på alla medlemmar i Nordic Hotels & Resorts familjen, för att se till att leverera högsta kvalitet och intelligent, lönsam, drift av våra unika hotellpärlor. Varje hotell drar samtidigt nytta av att vara en del av Nordic Choice Hotels, en av Nordens ledande hotellgrupper.


Nordic Choice koncernen driver fyra hotellkedjor samt dessa självständiga hotell under Nordic Hotels & Resorts varumärke.

English

The hotels that are consolidated into Nordic Hotels and Resorts corporate label are first class properties for people who know what they want. The variety that this hotel group offer is great and includes experiences within design, art and culture, mountains and fresh air, spa treatments and well-being or city center locations.
Common factors are that the hotels are all unique, strive to exceed expectations and provide special experiences.
Each hotel has its own brand and identity. We impose strict requirements on all members of the Nordic Hotels & Resorts family, while the hotels at the same time benefit from being part of Nordic Choice Hotels, one of the Nordic region’s leading hotel groups.

Avdelningen består av Human Resources ( HR ) och Corporate Responsibility ( CR ) och kallas WeCare, och består av riktlinjer för HR & CR-arbete för alla kedjorna i Nordic Choice , däribland flera hotell i Nordic Hotels & Resorts .

Corporate Responsibility, det vill säga företagets ansvar hanterar koncernens viktigaste miljö- och ansvarsarbete , till exempel miljö- förvaltning, övervakning leverantör , etiska riktlinjer , och samverkan med externa parter (UNICEF och Rainforest Foundation Norge) . Genom ett trepartsavtal fokus på lönsamhet, sociala och miljömässiga aspekter , ska Nordic Choice arbete uppnå en större grad av hållbar affärsverksamhet .

CR.png

Denna del av avdelningen hanterar koncernens huvudsakliga HR-aktiviteter. Detta inkluderar utveckling av kompetens , riktlinjer och policy inom HR , samt leverans av ett utbud av HR- verktyg, bedömningar av anställda, management traineeprogram, etc. Det operativa HR-arbetet och ansvaret för detta är ligger lokalt på varje enskilt hotell .