Strategi / Strategy 

Nordic Hotels & Resorts ska rekrytera de bästa talangerna och utveckla medarbetare vilka konstant förbättrar gästupplevelsen. 

English

We recruit the best and develop employees who will enhance the hotel guest experience. 

Focus areas
Implement the Nordic Hotels and Resorts employee concept called ‘On Stage’ at all hotels, tailored to the requirements of each hotel.


Fokus

Implementera det individuellt anpassade anställningskonceptet per hotell kallat “On Stage”.

ACTIONS

Tillhandahålla verktyg och rutiner för varje hotel rörande:

  • Employer branding – Varje anställd ska bidra till att skapa ett starkt varumärke och lyfta Nordic Hotels & Resorts som attraktiv arbetsplats.
  • Rekrytering – rekrytera de bästa personerna för varje specifik uppgift.
  • Kompetensutveckling – Utveckla de vilka stärker gästernas hotellupplevelse.
  • Talangutveckling – identifiering av individuella talanger och skapa möjligheter till karriärutveckling.
  • Ledarskapsutveckling – säkerställ utveckling genom stöd.